Friesland

Below you will find a list of the top 8 largest municipalities in the province of Fiesland.
This is an overview based on inhabitants measured on: 12/30/2023. Source(s): allecijfers.nl + wikipedia.nl.

Hieronder vindt u een lijst met een top 8 van grooste gemeenten in provincie Friesland.
Dit is een overzicht gebaseerd op inwoners gemeten op: 30-12-2023 Bron(nen) allecijfers.nl + wikipedia.nl.

  1. Gemeeente: Leeuwarden
  2. Gemeeente: Súdwest-Fryslân
  3. Gemeeente: Smallingerland
  4. Gemeeente: De Fryske Marren
  5. Gemeeente: Heerenveen
  6. Gemeeente: Waadhoeke
  7. Gemeeente: Tytsjerksteradiel
  8. Gemeeente: Noardeast-Fryslân

The links on this page all point to a different resource, so they will open in a new tab.

De links op deze pagina verwijzen allemaal naar een andere externe bron en worden daarom in een nieuw tabblad geopend.